PolyU Block X Redevelopment Virtual Tour

PolyU Block X Redevelopment Virtual Tour

Andrew Lee King Fun & Associates Architects

Virtual tour and introduction video for HKIA awards

3 mins